Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO −informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych przesłanych i udostępnionych,  jest G2S Anna Jezierska z siedzibą przy ul. Sierpowej 5/13, w Szczecinie tel.:530747576 adres e-mail: kancelaria@rodoszczecin.pl

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy  (art. 6 ust 1.lit a-b RODO) i usług G2S i nie będą udostępniane innym odbiorcom 

3.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy i przygotowania oferty

5.W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy oraz przygotowanie oferty

6.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.W przypadku podpisania umowy z klientem dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

10. W przypadku braku zainteresowania złożoną ofertą dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.

POLITYKA  PRYWATNOŚCI I COOKIES

Wykorzystanie cookies

Nasza strona internetowa może wykorzystywać tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli drobne informacje tekstowe, które przechowywane są przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę.

Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu.

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki została wyrażona zgoda lub zawarta umowa.

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług strony internetowej rodoszczecin.pl

2. Administratorem danych osobowych zawartych na stronie rodoszczecin.pl  jest G2S Anna Jezierska  z siedzibą w Szczecinie Sierpowa 5/13 NIP 8441781574  zwany dalej ADO

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury ochrony i zabezpieczenia danych,  które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. ADO  wdrożył w rodoszczecin.pl politykę ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę  danych osobowych.

4. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej nam przez Klientów zgody oraz wymogami prawa  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, GDPR).  Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach Home.pl zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy oraz operator strony Home.pl

Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane użytkownika w ramach  realizacji usługi wdrożenia łącznie z ewentualnymi późniejszymi rękojmiami, na potrzeby administracji technicznej oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia. 

5. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)  poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)  poprzez gromadzenie plików “cookies”

c) poprzez Google Analytics strona internetowa rodoszczecin.pl wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Alternatywnie można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć na link.

6. Strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika na podstawie wyrażonej zgody lub zawartej umowy. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres wynikający z konkretnych przepisów.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która te dane umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych oraz usunięcia ich w dowolnym momencie poprzez przesłanie żądania usunięcia na adres kancelaria@ rodoszczecin.pl

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to oddzielną zgodę. 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres kancelaria@rodoszczecin.pl  bądź telefonicznie.