Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO −informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych przesłanych i udostępnionych,  jest G2S Anna Jezierska z siedzibą przy ul. Sierpowej 5/13, w Szczecinie tel.:530747576 adres e-mail: kancelaria@rodoszczecin.pl

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy  (art. 6 ust 1.lit a-b RODO) i usług G2S i nie będą udostępniane innym odbiorcom 

3.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy i przygotowania oferty

5.W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy oraz przygotowanie oferty

6.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.W przypadku podpisania umowy z klientem dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

10. W przypadku braku zainteresowania złożoną ofertą dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.

POLITYKA  PRYWATNOŚCI I COOKIES

Wykorzystanie cookies

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie została  zaktualizowana 20 września 2020 r.

1. Wprowadzenie

Nasza strona internetowa https://rodoszczecin.pl (dalej: „serwis”) wykorzystuje pliki cookies i inne pokrewne technologie (dla wygody wszystkie technologie określane są jako „cookies”). Pliki cookie są również umieszczane przez zaangażowane przez nas strony trzecie. W poniższym dokumencie informujemy o stosowaniu plików cookie na naszej stronie internetowej.

2. Co to są pliki cookie?

Cookie to mały, prosty plik, który jest wysyłany wraz ze stronami tej witryny i przechowywany przez Twoją przeglądarkę na dysku twardym Twojego komputera lub innego urządzenia. Informacje w nich przechowywane mogą zostać zwrócone na nasze serwery lub na serwery odpowiednich stron trzecich podczas kolejnej wizyty.

3. Co to są skrypty?

Skrypt to fragment kodu programu, który służy do prawidłowego i interaktywnego działania naszej witryny internetowej. Ten kod jest wykonywany na naszym serwerze lub na Twoim urządzeniu.

4. Zgody

Kiedy odwiedzasz naszą witrynę po raz pierwszy, pokażemy Ci wyskakujące okienko z wyjaśnieniem dotyczącym plików cookie. Po kliknięciu „ZAPISZE PREFERENCJE” wyrażasz zgodę na używanie przez nas kategorii plików cookie i wtyczek, które wybrałeś w wyskakującym okienku, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie. Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie za pomocą przeglądarki, ale pamiętaj, że nasza strona może przestać działać poprawnie.

4.1 Zarządzaj ustawieniami zgody:

5. Cookies

5.1 Techniczne lub funkcjonalne pliki cookie

Some cookies ensure that certain parts of the website work properly and that your user preferences remain known. By placing functional cookies, we make it easier for you to visit our website. This way, you do not need to repeatedly enter the same information when visiting our website and, for example, the items remain in your shopping cart until you have paid. We may place these cookies without your consent.

5.2 Analityczne pliki cookies

Google Analytics

Używamy Google Analytics do statystyk serwisu. Czytaj więcej.

Nazwa Retencja Funkcja
Statystyki (anonimowo)
_ga 2 lata Liczy i śledzi wyświetlenia stron
_gid 1 dzień Liczy i śledzi wyświetlenia stron
Statistics
_gat_gtag_UA_* 1 minute Przechowuje unikalny identyfikator użytkownika

Przetwarzanie

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Google Analytics Privacy Statement.

Google Fonts

Używamy czcionek Google do wyświetlania czcionek internetowych. Czytaj więcej.

Nazwa Retencja Funkcja
Marketing/Tracking
Google Fonts API brak Adres IP użytkownika

Przetwarzanie

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Google Fonts Privacy Statement.

Google Maps

Używamy Google Maps do wyświetlania mapy. Czytaj więcej.

Nazwa Retencja Funkcja
Marketing/Tracking
Google Maps API brak Adres IP użytkownika.

Przetwarzanie

Używamy Google Maps do wyświetlania mapy Google Maps Privacy Statement.

 

6. Twoje prawa w zakresie danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych::

  • Masz prawo wiedzieć, dlaczego potrzebne są Twoje dane osobowe, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
  • Prawo dostępu: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są nam znane.
  • Prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełniania, poprawiania, usuwania lub blokowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
  • Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody i usunięcia Twoich danych osobowych.
  • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo zażądać wszystkich swoich danych osobowych od administratora i przenieść je w całości do innego administratora.
  • Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami. Proszę zapoznać się z danymi kontaktowymi na dole niniejszej Polityki plików cookie. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, ale masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Organu Ochrony Danych).

7. Włączanie / wyłączanie i usuwanie plików cookies

Możesz użyć przeglądarki internetowej, aby automatycznie lub ręcznie usunąć pliki cookie. Możesz również określić, że niektóre pliki cookie mogą nie być umieszczane. Inną możliwością jest zmiana ustawień Twojej przeglądarki internetowej tak, aby otrzymywać informację o każdym umieszczeniu pliku cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji Pomoc przeglądarki.

Należy pamiętać, że nasza strona internetowa może nie działać poprawnie, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone. Jeśli usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po wyrażeniu zgody, gdy ponownie odwiedzisz nasze witryny.

8. Dane kontaktowe

W przypadku pytań i / lub komentarzy dotyczących naszej Polityki plików cookie i niniejszego oświadczenia prosimy o kontakt, korzystając z następujących danych kontaktowych:

G2S Anna Jezierska
ul. Smolańska 3/121
70-026 Szczecin

Strona: https://rodoszczecin.pl
Email: kancelaria@rodoszczecin.pl
Telefon: 530 74 75 76

 

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki została wyrażona zgoda lub zawarta umowa.

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług strony internetowej rodoszczecin.pl

2. Administratorem danych osobowych zawartych na stronie rodoszczecin.pl  jest G2S Anna Jezierska  z siedzibą w Szczecinie Sierpowa 5/13 NIP 8441781574  zwany dalej ADO

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury ochrony i zabezpieczenia danych,  które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. ADO  wdrożył w rodoszczecin.pl politykę ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę  danych osobowych.

4. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej nam przez Klientów zgody oraz wymogami prawa  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, GDPR).  Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach Home.pl zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy oraz operator strony Home.pl

Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane użytkownika w ramach  realizacji usługi wdrożenia łącznie z ewentualnymi późniejszymi rękojmiami, na potrzeby administracji technicznej oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia. 

5. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)  poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)  poprzez gromadzenie plików “cookies”

c) poprzez Google Analytics strona internetowa rodoszczecin.pl wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Alternatywnie można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć na link.

6. Strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika na podstawie wyrażonej zgody lub zawartej umowy. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres wynikający z konkretnych przepisów.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która te dane umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych oraz usunięcia ich w dowolnym momencie poprzez przesłanie żądania usunięcia na adres kancelaria@rodoszczecin.pl

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to oddzielną zgodę. 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres kancelaria@rodoszczecin.pl  bądź telefonicznie.