Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Zapewnij swojej organizacji bezpieczeństwo!

Oferujemy profesjonalne rozwiązania dla administracji oraz firm z sektora prywatnego. Weryfikujemy oraz edukujemy. Naszym głównym celem, jest zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych.

„Bezpieczeństwo informacji to nie tylko zabezpieczenia fizyczne i techniczne zasobów informatycznych. Bezpieczeństwo informacji to przede wszystkim dążenie do zapewnienia i utrzymania poufności, integralności, dostępności, rozliczalności, autentyczności, niezaprzeczalności i niezawodności informacji i systemów, w których są one przetwarzane.

Jakie rozwiązania proponujemy?

Zweryfikujemy gotowość Twojej firmy do spełnienia wymagań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) oraz obowiązki związane z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI).

Szkolenie

Celem ofertowanego programu szkoleniowego jest podniesienie świadomości zagrożeń związanych z działaniami cyberprzestępców.
Obniżenie poziomu ryzyka kradzieży lub wyłudzenia danych.
Obniżenie poziomu ryzyka utraty ciągłości działania procesów biznesowych.

Audyt

Przeprowadzamy niezależne analizy wdrożonych procesów bezpieczeństwa oraz procedur operacyjnych. Oferujemy dogłębne spojrzenie na aktualny poziom bezpieczeństwa w Twojej firmie, wskazując jednocześnie obszary wymagające poprawy czy doskonalenia.

Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest ważne i jakie są koszty cyberataków?

Cyfrowa transformacja gospodarki i społeczeństwa przyspieszyła w ostatnich latach, co niesie ze sobą zarówno możliwości, jak i wyzwania, takie jak cyberbezpieczeństwo. Ponieważ nasze życie w coraz większym stopniu opiera się na technologiach cyfrowych, cyberataki stają się coraz bardziej kosztowne. Dlatego cyberbezpieczeństwo jest ważne i powinno być kluczowym priorytetem każdej firmy, szczególnie iż wzrost roli systemów bazujących na Sztucznej Intelegencji, która wykorzystuje nowe rozwiązania technologiczne pozwalaja nie tylko na wykorzystywanie sztucznej inteligencji w pozytywny sposób, ale także może one stać się niebezpiecznym narzędziem w rękach cyberprzestępców. Warto na bieżąco śledzić najnowsze trendy i poszukiwać odpowiednich i bezpiecznych rozwiązań.

Co to jest cyberbezpieczeństwo?

  • Cyberbezpieczeństwo to proces, którego celem jest ochrona danych i systemów wewnętrznych firm przed zagrożeniami, jakie niosą za sobą cyberataki. Wdrożenie odpowiednich procedur w tym zakresie pozwala zapobiec skutkom działań cyberprzestępców, które mogą wyrządzić organizacji wiele szkód.
  • Konsekwencje cyberataków najczęściej objawiają się wyciekiem poufnych danych. Działania przestępców mogą również wpływać na stabilność systemów informatycznych, a nawet spowodować ich długotrwałe uszkodzenie. Ma to negatywny wpływ na wszystkie procedury, niezależnie od charakteru organizacji. Skutki cyberataków dotkliwie odczują zarówno Jednostki Samorządu Terytorialnego, jak i prywatne firmy.
  • Problem cyberprzestępczości dotyczy wszystkich aktywnie funkcjonujących organizacji. Ofiarą ataków padają nawet podmioty korporacyjne o silnej pozycji na rynku.
  • W dobie tak szerokiego dostępu do zasobów internetu cyberbezpieczeństwo jest priorytetem nie tylko dla prywatnych przedsiębiorców. Szczególnej ochronie powinny podlegać instytucje państwowe.
FAQ

Najważniejsze pytania

Nie jesteś pewien czy temat związany z cyberbezpieczeństwem dotyczy Twojej firmy? Sprawdź!

Cyberbezpieczeństwo w gminach i miastach?

Cyberbezpieczeństwo w gminach i miastach reguluje art. 21 – 25 ustawy z 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560). W jego myśl włodarze gmin i miast oraz obsługa informatyczna urzędów mają obowiązek wdrożenia odpowiednich zasad bezpieczeństwa danych.

Czym jest KRI?

Jest to rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. dotyczące Krajowych Ram Interoperacyjności. Rozporządzenie KRI określa minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i przepisy dot. wymiany informacji w postaci elektronicznej. Rozporządzenie nakłada na podmioty publiczne liczne obowiązki w 3 podstawowych obszarach:

-polityka bezpieczeństwa,
-minimalne wymagania dla systemów informatycznych,
-wytyczne z zakresu bezpieczeństwa sieci informatycznych.
W myśl przepisów prawnych podmioty muszą dostosowywać systemy do potrzeb osób niepełnosprawnych (standard WCAG) i dążyć do zapewnienia im bezpieczeństwa. Do ważniejszych wymogów KRI – Krajowych Ram Interoperacyjności należy ochrona przetwarzanych informacji przed kradzieżą, zakłóceniami czy nieuprawnionym dostępem. W ramach tego przepisu podmiot powinien monitorować dostęp do informacji, wykrywać nieautoryzowany dostęp i prowadzić działania, które chronią przed włamaniem czy niepożądanym dostępem do aplikacji i usług sieciowych. Ważną kwestią jest też nadawanie uprawnień dla osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji.

Audyt KRI czy jest niezbędny?

Audyt KRI może być przeprowadzony wewnętrznie lub przez zewnętrzną firmę IT. Do tego zadania najlepiej zaangażować firmę z certyfikatem audytora wiodącego ISO 27001, co zapewnia skuteczność audytu i gwarancję jakości. Audyt musi być wykonany przez niezależnych ekspertów, a jego przedmiotem jest analiza zabezpieczeń systemów informatycznych, ewentualne znalezienie luk w systemie bezpieczeństwa oraz ich usunięcie. Audytorzy biorą pod lupę oprogramowanie, które jest gruntownie sprawdzane. Audyt przynosi szereg korzyści dla organizacji – zapewnia informacje o stanie bezpieczeństwa, weryfikuje stan zabezpieczeń IT i sprawdza stopień wdrożenia zgodnego z rozporządzeniem KRI. Audyt przyczynia się do zwiększenia świadomości w zakresie ryzyka i podatności systemu bezpieczeństwa informacji oraz pozwala na wywiązanie się z obowiązków wynikających z rozporządzenia KRI. Audyt pozwala na otrzymanie zaleceń i wytycznych, które organizacja wprowadza w życie w celu poprawy ochrony danych i informacji. Dzięki audytowi podmiot staje się lepiej przygotowany do kontroli z zakresu bezpieczeństwa informacji, która jest przeprowadzana przez odpowiednie organy. Audyt kończy się sporządzeniem raportu wraz z wnioskami, które przekazywane są przez audytorów władzom organizacji. 

Czy cyberbezpieczeństwo dotyczy każdego?

Cyberbezpieczeństwo jest wpisane w rzeczywistość małych i średnich firm. Rodzaj branży i wielkość firmy mają coraz mniejsze znaczenie – zagrożenie atakami cybernetycznymi dotyczy niemalże wszystkich przedsiębiorców.
70% firm w Polsce spotkało się z sytuacją, która zagrażała bezpieczeństwu danych i systemów IT przedsiębiorstwa. Jednocześnie sami przedsiębiorcy oceniają swoją cyberodporność nisko.

Jak często zdarzają się cyberataki?

Każdego dnia na świecie obserwuje się ogromną liczbę cyberataków. Według danych zebranych w sierpniu 2023 roku przez AAG IT, w ciągu godziny średnio 97 jednostek staje się ofiarami tego typu działań. Oznacza to, że jeden atak jest przeprowadzany średnio co 37 sekund. W przezwyciężeniu tego problemu może nam pomóc sztuczna inteligencja, która potrafi wykrywać zagrożenia i reagować na nie w czasie rzeczywistym.

Wobec wzrostu liczby cyberataków ważne jest wdrożenie środków ograniczających ryzyko. Cyberatak na organizacje i użytkowników indywidualnych może prowadzić do poważnych szkód, których naprawienie wymaga czasu, a także ponoszenia kosztów.

Jak kosztowny może być cyberatak?

Ataki na infrastrukturę IT stają się dla biznesu coraz większą zmorą. Zwłaszcza te z wykorzystaniem ransomware, oprogramowania szyfrującego dane na komputerach i wymuszającego okup. Idzie bowiem o olbrzymie pieniądze. Eksperci twierdzą, że cyberprzestępcy oczekują z reguły opłat za odblokowanie infrastruktury sięgających od 0,7 do 5 proc. rocznych przychodów danego przedsiębiorstwa. Szacuje się, że średni koszt cyberincydentu w br. sięga nawet 5 mln dol. O znaczeniu tego problemu wiele mówi statystyka za I półrocze 2023 r. – globalnie niemal 50 grup specjalizujących się w ransomware ujawniło włamania i wyłudzenia od ponad 2,2 tys. ofiar – podaje Check Point.

Jak chronić się przed cyberatakami?

Cyberbezpieczeństwo jest kluczowym aspektem w każdej firmie i urzędzie. Zabezpieczenie przed niepożądanymi atakami lub wyciekiem danych stanowi podwaliny dla dobrze funkcjonujących jednostek. 

Digitalizacja procesów, cyfryzacja gmin i rozwój technologii cyfrowych umożliwia skuteczniejsze zarządzanie zasobami w organizacji. Wiąże się to jednak ze zwiększonym ryzykiem wycieku danych. Skuteczny cyberatak może wyrządzić nieodwracalne szkody w systemie każdej firmy i instytucji. 

Świadomość w tej kwestii zauważalnie rośnie, co udowadnia powstawanie projektów takich jak dofinansowanie Cyfrowa Gmina. Aby ustrzec się przed fatalnymi w skutkach atakami warto znać zasady bezpiecznego korzystania z zasobów danych i sieci.  Niezwykle ważne jest wdrażanie nie tylko odpowiednich zabezpieczeń w postaci systemów i procedur, ale także edukacja pracowników i zgłębianie aktualnej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Czy cyberbezpieczeństwo pomaga chronić dane?

Stosowanie najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa zapewnia ochronę danych nawet w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Podejmując środki zapobiegawcze, takie jak stosowanie silnych haseł dla każdego z kont i przechowywanie danych poufnych w bezpiecznej, zaszyfrowanej lokalizacji, możesz zapobiec uzyskaniu dostępu do danych przez cyberprzestępców, gdy staniesz się celem ataku.

Jaki jest koszt przeprowadzenia audytu i szkolenia?

Koszty szkoleń oraz audytów zawsze oceniane są indywidualnie i uzależniony jest od wielkości organizacji oraz ilości pracowników. Warto jednak zastanowić się nad przeprowadzeniem audytu lub szkolenia w każdym przypadku, gdyż może on pomóc w identyfikacji obszarów do poprawy i zwiększenia efektywności biznesowej.