KOSZT SZKOLENIA

499 zŁ+ 23% VAT od osoby

Na wszelkie pytania dotyczące szkoleń odpowiemy pod numerem telefonu 530 74 75 76 lub drogą mailową: szkolenia@rodoszczecin.pl

Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 793 088 22

 

termin i miejsce szkolenia:

Termin szkolenia: indywidualnie.

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

certyfikat imienny, potwierdzający odbycie szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi
-wsparcie merytoryczne po zakończonym szkoleniu – pełny kontakt mailowy

 

Głównym celem naszego szkolenia jest przedstawienie problematyki przestrzegania RODO w placówkach administracji oraz przygotowanie do ewentualnych kontroli NIK czy UODO. Podczas szkolenia zostaną Państwo zapoznani z oficjalnymi raportami poaudytowymi RODO oraz zostaną omówione wybrane kary nałożone na jednostki publiczne w Europie. Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach administracji publicznej.

agenda SZKOLENIa RODO

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA RODO – GODZ. 10:00

I. Zgodność z RODO, jak osiągnąć?.

 • Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w świetle RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Cele i zakres zmian w systemie prawa ochrony danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania RODO
 • Pojęcie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa danych osobowych
 • Źródła zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji
II. Inspektor Ochrony Danych.
 • Szkolenia dla inspektorów ochrony danych
 • Status, zadania i pozycja inspektorów ochrony danych według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • Zasady współpracy audytora wewnętrznego i IOD określone przez Ministerstwo Finansów i Prezesa UODO
PRZERWA KAWOWA 11:45 – 12:00 
III. RODO codzienność.
 • Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej
 • Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych – poradnik
 • Podstawy prawne przetwarzania danych w sektorze mieszkalnictwa oraz uprawnienia osób, których dane dotyczą
 • Obowiązki administratora danych
 • Zasady przetwarzania danych – art. 5 RODO
 • Tryb wykonywania praw
 • Termin udzielania informacji
 • Opłaty
PRZERWA KAWOWA 13:45 – 14:00 
IV. Analiza ryzyka w Rejestrze Czynności Przetwarzania i DPiA.
 • Innowacje wprowadzane przez rozporządzenie
 • Analiza ryzykaprzy przetwarzaniu danych osobowych – przykłady praktyczne.
 • Bezpieczeństwo odpowiednie do ryzyka
 • Analiza ryzyka a ocena skutków dla ochrony danych
 • Ocena skutków dla ochrony danych
V. Tworzenie i prowadzenie ewidencji oraz rejestrów
 •  Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 • Wykaz zabezpieczeń
 • Rejestr umów powierzenia

VI. Dokumentowanie incydentów

 • Organizacyjne środki zabezpieczenia danych osobowych – ich wybór i dostosowanie zgodnie z RODO, w ujęciu praktycznym.
 • Skarga do UODO
 • Jak przygotować się do kontroli UODO / NIK / – omówienie audytu
 • Kontrole w Administracji – omówienie protokołów pokontrolnych
 • Konsekwencje naruszenia przepisów wraz z omówieniem kar nałożonych na podmioty publiczne w EUROPIE
VII. Podsumowanie.
VII. Głos publiczności (30 min).
 • Pytania uczestników.
 • Dyskusja.
ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA RODO – GODZ. 16:00