Proponujemy szkolenia dla firm, instytucji publicznych, szkół, przedszkoli, żłobków– nie demonizujemy RODO- proponujemy racjonalne podejście do ochrony danych osobowych oparte na przepisach a nie ich nadinterpretacji.

  • Jak stosować przepisy o ochronie danych osobowych?

  • Jak utrzymać procesy wdrożeniowe aby nie były tylko dokumentami odłożonymi na półkę.

  • Budowanie świadomości pracownika na temat ochrony danych osobowych

  • Uczymy jak wykonać analizę ryzyka zgodnie z RODO

  • Analizujemy i doradzamy czy i kiedy należy wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych

Celem szkolenia jest zaprezentowanie w sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia . Szkolenie dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta. W trakcie szkolenia dowiesz się jak uniknąć problemów związanych z niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych oraz przetwarzaniu w różnych obszarach działalności przedsiębiorców będących administratorami danych.

Czy wiesz, co zmienia się w przepisach:

• jakie są nowe obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników w zakresie ochrony ich danych osobowych?
• jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w procesie zatrudnienia?
• kiedy powołanie inspektora ochrony danych osobowych w organizacji jest obowiązkowe?
• jaka jest procedura zgłaszania incydentów do organu nadzorczego?
• jakie są planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu?
• kiedy wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania?
• jakie są nowe konsekwencje przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny z RODO?

Skuteczny system ochrony danych osobowych to między innymi stałe podnoszenie wiedzy i świadomości osób przetwarzających te dane w organizacjach. Szeroki zakres aktualnie obowiązujących regulacji prawnych sprawia, że koniecznym staje się uświadamianie pracownikom poprzez szkolenia,  jak w sposób skuteczny zapewnić wzrost bezpieczeństwa danych osobowych w firmach i instytucjach. Prowadzimy szkolenia zamknięte, na których staramy się uświadamiać pracownikom na czy polega ochrona danych osobowych w ich codziennych czynnościach służbowych. 

Ofertę szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, zarówno o charakterze zamkniętym, jak i otwartym dedykujemy  dla kadry pedagogicznej,  kadry kierowniczej, jak również dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych osobowych.

W celu dalszych informacji zapraszamy do kontaktu: kancelaria@rodoszczecin.pl, tel: 530747576