Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. 

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. 

ŚCIEŻKA POZYSKANIA DOTACJI

Rozwój Twojej firmy wymaga ciągłej inwestycji w pracowników. Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera pracodawców chcących inwestować w kapitał ludzki. Droga do otrzymania dofinansowania to tylko kilka prostych kroków, a my bezpłatnie wesprzemy Cię w jej przejściu.

PROPONUJEMY PAŃSTWU JEDNO Z PONIŻSZYCH SZKOLEŃ:

KURS INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Kurs 40h wartości 3999zł netto!

Szczecin/Gorzów Wlkp/Koszalin/Świnoujście  Data ustalana indywidualnie

Koszt – szkolenie dofinansowane w 100% lub 80%!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! GRUPY MAKSYMALNIE PO 10 OSÓB

” ABC OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ” RODO

Kurs 30h wartości 2999zł netto!

Szczecin/Gorzów Wlkp//Koszalin/Świnoujście  Data ustalana indywidualnie

Koszt – szkolenie dofinansowane w 100% lub 80%!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! GRUPY MAKSYMALNIE PO 10 OSÓB