Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniową działającą na terenie województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i pomorskiego zajmującą się audytem, wdrożeniem  i szkoleniami z zakresu RODO/ochrony danych osobowych od ponad 10 lat.  Posiadamy duże doświadczenie w zakresie tworzenia i wdrażania systemu ochrony danych osobowych oraz przejmowania obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD). Zyskaliśmy je realizując wiele projektów dla małych, średnich i dużych podmiotów.

 

W ramach oferowanych usług proponujemy:

  • szkolenia otwarte i zamknięte dla firm i instytucji z zakresu RODO/ochrony danych osobowych z możliwością zamówienia konkretnych zagadnień z zakresu ODO

  • weryfikację lub przygotowanie dokumentacji, procedur oraz zabezpieczeń IT koniecznych do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych

  • audyt ochrony danych osobowych. Sprawdzamy, jak odbywa się przetwarzanie danych osobowych w Twojej firmie. Audyt kończy się raportem opisującym stan faktyczny oraz ewentualne uchybienia łącznie z zaleceniami jak je usunąć.

  • wsparcie prawne i informatyczne w zakresie stosowanych procedur i systemów, w tym powołanie inspektora danych osobowych, a także w razie konieczności reprezentacja przed organami właściwymi w zakresie ochrony danych osobowych – UODO.

Nasi eksperci:

Anna Jezierska – absolwentka studiów podyplomowych WSAP – Inspektor Ochrony Danych, specjalista d/s bezpieczeństwa informacji, audytor wewnętrzny oraz audytor wiodący ISO 27001. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu MŚP oraz szkoleniach dla przedsiębiorców z zakresu compliance, optymalizacji kosztów oraz ochrony danych osobowych (RODO) pod kątem zabezpieczeń fizycznych, organizacyjnych, wdrożeń dokumentacji i procedur.

IOD  Przemysław Kilian – Specjalista ds. szkoleń, Inspektor Ochrony danych, Trener z ponad 10 letnim doświadczeniem. Swoją wiedzę zdobywał studiując na Uniwersytecie Szczecińskim Prawo oraz Zarządzanie. Jego kwalifikacje potwierdzają liczne certyfikaty oraz dyplomy ukończenia szkoleń z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Posiada doświadczenie jako Coach dla MŚP oraz  specjalizuje się w bezpieczeństwie usług IT .

Mamy w swoim portfelu zewnętrznego outsourcingu IOD wiele jednostek publicznych oraz kilkadziesiąt wdrożeń RODO, popartych referencjami w organizacjach z wielu sektorów rynku. 

Naszą ofertę szkoleniową kierujemy do szerokiego grona pracowników różnych działów (HR, marketing, sprzedaż, dział prawny, IT, administracja) dla pracowników administracji publicznej, Inspektorów Ochrony Danych.

Naszym celem jest zapewnienie Klientom wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych poprzez budowanie świadomości – czym są dane osobowe oraz jak je zabezpieczać. Minimalizujemy ryzyko braku zgodności działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi czy przyjętymi przez organizację standardami postępowania, w celu zapobiegania stratom finansowym i utracie reputacji.  

audytor wiodący

Pomagamy Firmom chronić dane osobowe, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania pomagające zapewnić zgodność z  Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Wiedzą dzielimy się w sposób zrozumiały, mając na uwadze, że nie każdy jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Chętnie podpowiadamy, jak chronić dane własne i firmowe, co jest szczególnie istotne w kontekście zagrożeń związanych z wyciekiem wrażliwych informacji poza organizację.

Swoją propozycję współpracy kierujemy  do każdej firmy i instytucji , która chce wdrożyć skuteczne procedury ochrony danych osobowych swoich pracowników i klientów oraz chce poznać zasady ochrony danych osobowych w tym uzyskać formalną zgodność z RODO (GDPR) a co za tym idzie zminimalizować ryzyko naruszeń oraz wycieku danych.

Nasza oferta obejmuje:

  1. Dostosowanie organizacji do wymagań RODO-wdrożenie procedur i dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

  2. Audyt wdrożonych procesów ochrony danych osobowych

  3. Szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

  4. Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD