Powierz kwestię polityki prywatności i  regulaminu specjalistom od ochrony danych osobowych. 

 • Zadbamy o dobrze napisaną i aktualną politykę prywatności Twojego sklepu .

 • Przygotujemy odpowiednie klauzule informacyjne zgodnie z RODO

 • Dostosujemy wszystkie wymagane zgody według obowiązującego prawa

Nasze dokumenty regulaminu RODO oraz polityki prywatności RODO są opracowane zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”)

 • UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 • Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE („ODR”)

  Inspektor Ochrony danych Osobowych 

  530747576