Proponujemy usługę która może być alternatywą dla zatrudnienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych wewnątrz organizacji.

Pracujemy w siedzibie Klienta a nie tylko wirtualnie!

 

 Outsourcing Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) to krok zapewniający ochronę danych osobowych w firmie na najwyższym poziomie

Celem niniejszej usługi jest zapewnienie działania firmy zgodnie z RODO. Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy między innymi:

 • Nadzorowanie opracowywania, tworzenia i aktualizacji regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych
 • Prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • Szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania
 • Utrzymywanie w aktualności Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 • Zatwierdzanie wniosków oraz udzielanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora Danych Osobowych, prowadzenie rejestru upoważnień
 • Kontakty z organem nadzorczym ds. ochrony danych osobowych
 • Realizacja audytów stanu ochrony danych osobowych
 • Nadzór nad procesem powierzania danych osobowych zewnętrznym podmiotom
 • Nadzór nad procesem oceny skutków dla ochrony danych osobowych
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych oraz osób, których dane dotyczą
 • Nadzór nad procesem obsługi naruszeń ochrony danych osobowych. 

Zainteresowany ? Zadzwoń ! 530 74 75 76

z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania