• Przeprowadzamy audyt zgodności obecnych procesów ochrony danych osobowych w firmie 

  • Opracowujemy rejestr czynności przetwarzania  danych osobowych

  • Diagnozujemy środowisko teleinformatyczne

  • Przeprowadzamy ocenę ryzyka i/lub ocenę skutków dla ochrony danych

  • Przygotowujemy klauzule zgód i dokumentację

  • Wdrażamy procedury i rozwiązania

  • Przeprowadzamy szkolenie dla pracowników z zasad ochrony danych osobowych

  • Pomagamy w powołaniu Inspektora ochrony danych lub przejmiemy jego obowiązki

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Anna Jezierska 530747576

Audytujemy i wdrażamy zgodnie z normą ISO 27001