RODO – nowa jakość ochrony danych osobowych

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) ma na celu ujednolicić zróżnicowane zasady dotyczące przetwarzania danych między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO to największa reforma w ochronie danych osobowych od prawie 20 lat. Ilość zmian oraz nowych obowiązków, jakie RODO nakłada na administratorów danych osobowych, wymaga całościowej zmiany w podejściu do ochrony danych osobowych w organizacji. Tylko w taki sposób, zapewnią sobie gotowość, aby funkcjonować w nowej rzeczywistości prawnej.

Zajmujemy się audytem, skutecznym wdrażaniem oraz szkoleniami w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

  • Przeprowadzamy audyt zgodności procesów ochrony danych osobowych w firmie 

  • Opracowujemy rejestr czynności przetwarzania  danych osobowych

  • Diagnozujemy środowisko teleinformatyczne

  • Przeprowadzamy ocenę ryzyka i/lub ocenę skutków dla ochrony danych

  • Przygotowujemy klauzule zgód i dokumentację

  • Wdrażamy procedury i rozwiązania

  • Przeprowadzamy szkolenie dla pracowników z zasad ochrony danych osobowych

  • Pomagamy w powołaniu Inspektora ochrony danych lub przejmiemy jego obowiązki

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

530747576

Audytujemy i wdrażamy zgodnie z normą ISO 27001