KOSZT SZKOLENIA

400 zŁ+ 23% VAT od osoby

Na wszelkie pytania dotyczące szkoleń odpowiemy pod numerem telefonu 530 74 75 76 lub drogą mailową: szkolenia@rodoszczecin.pl

Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 793 088 227

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

certyfikat imienny, potwierdzający odbycie szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

-wsparcie merytoryczne po zakończonym szkoleniu – pełny kontakt mailowy

Głównym celem naszego szkolenia jest poruszenie tematyki związanej z wyciekiem danych i prawidłowe postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

 

Szkolenie RODO jest przeznaczone dla osób przetwarzających dane osobowe, w szczególności dla administratorów danych oraz ich pracowników. Jest również odpowiednim szkoleniem wstępnym dla przyszłych Inspektorów Ochrony Danych, rozpoczynających poznawanie RODO.

agenda SZKOLENIa RODO

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA RODO – GODZ. 10:00
 1. Incydenty czy naruszenia?
 • Podstawowe pojęcia: incydent, naruszenie ochrony danych, obowiązek notyfikacji organowi nadzorczemu
 • Incydenty związane z bezpieczeństwem ochrony danych – przykłady
 • Ocena incydentu – kiedy stanowi naruszenie w rozumieniu RODO?
 • Ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych – jak je ocenić?
 • Zgłoszenie naruszenia organowi nadzorczemu – forma oraz aspekty praktyczne
 • Studium przypadku – ocena incydentu pod kątem wystąpienia naruszenia oraz jego zgłoszenie do organu Nadzorczego
 • Wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych – kiedy występuje?
 • Studium przypadku – ocena incydentu pod kątem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw oraz wolności osób fizycznych
 • Środki, które należy zastosować w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych

 

II. Kontrole UODO

  • Identyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych przez UODO
  • Zalecenia pokontrolne UODO
  • Kary nałożone przez UODO – analiza przypadków naruszeń
  • Kary nałożone przez organy innych państwach UE – analiza przypadków naruszeń
ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA RODO – GODZ. 11:45-12:00
 
 III. Dokumentowanie incydentów
 • Co robić w przypadku naruszenia?
 • Obowiązek zgłaszania incydentówz danymi, wynikający z RODO (zasada 72 godzin).
 • Obowiązek powiadamiania osób, których dane osobowe podlegają naruszeniu.
 • Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych

IV. Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych.

 • Kary finansowe do 4% rocznego obrotu / 20 000 000 EUR– czy to jedyna forma działania organu nadzorczego, czy należy się ich spodziewać?
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza.
 • Jak postępować, aby zmniejszyć wymiar potencjalnej karyza naruszenie ochrony danych, w przypadku jego wystąpienia.
 • Sankcje dla podmiotów publicznych.

V. Podsumowanie.

VI. Głos publiczności (30 min).

  • Pytania uczestników.
  • Dyskusja. 
 
ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA RODO – GODZ. 15:00-15:30