RODO Szczecin szkolenia, wdrożenia, audyty, cyberbezpieczeństwo.
RODO Szczecin szkolenia, wdrożenia, audyty, cyberbezpieczeństwo.

WDROŻENIE RODO

Oferowana przez nas usługa wdrożenia RODO polega na kompleksowym budowaniu systemu ochrony danych osobowych w organizacji. Zapewniamy również wsparcie posprzedażowe, ponieważ RODO w organizacji powinno być monitorowane i dostosowywane do zmieniającego się otoczenia prawnego i postępu technologicznego.

W oparciu o nasze doświadczenie i wiedzę wspólnie z Klientami opracowujemy plan działania, który w zależności od branży i wielkości Klienta pozwala na jak najlepsze dostosowanie organizacji do wymogów prawnych. Wiemy, że formalne przyjęcie polityki ochrony danych osobowych nie zapewnia zgodności z przepisami RODO. Nasza oferta jest indywidualnie dostosowana do potrzeb Klienta i może obejmować takie działania jak audyt, analiza ryzyka, opracowanie niezbędnej dokumentacji, szkolenia pracowników, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, bieżące wsparcie i inne działania, które okażą się niezbędne do prawidłowego wdrożenia systemu.

Co weryfikujemy?

 • czy firma musi wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych (IOD)
 • czy firma prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
 • weryfikacja treści stosowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zasadności stosowania zgody,
 • poprawność klauzul informacyjnych i ich stopień dostosowania do rozszerzonego obowiązku informacyjnego,
 • weryfikacja umów powierzenia przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z nowymi wymogami,
 • weryfikacja technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych,
 • weryfikacja polityki ochrony danych osobowych,
 • poziom zabezpieczeń dokumentów przetwarzanych w formie papierowej ,
 • audyt zabezpieczeń dokumentów w formie elektronicznej,
 • audyt zabezpieczeń urządzeń mobilnych,
 • poziom wiedzy i świadomości Państwa pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Po co mi audyt?

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji związane jest nie tylko z ochroną systemów informatycznych. Służy także zapewnieniu
bezpieczeństwa danych osobowych, informacji handlowych oraz innych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Ochrona przed utratą informacji a co za tym idzie utratą poufności, integralności i dostępności danych osobowych to prawny obowiązek wszystkich
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, za nieprzestrzeganie którego grożą poważne sankcje karne.

Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z RODO należy dostosować systemy informatyczne oraz procedury postępowania stosowane w organizacji.

Należy także podjąć wszelkie działania zapewniające maksymalną ochronę przetwarzanych informacji. Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji podnosi świadomość pracowników, pomaga w zarządzaniu ryzykiem a także w ustanowieniu celów i zasad bezpieczeństwa informacji.

 

 

 

Jesteś zainteresowany? Napisz do nas!