Obalamy RODO mity i RODO absurdy. Szkolimy poprzez budowanie świadomości dotyczącej ochrony danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie Klientom wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych poprzez budowanie świadomościczym są dane osobowe oraz jak je zabezpieczać. Minimalizujemy ryzyko braku zgodności działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi czy przyjętymi przez organizację standardami postępowania, w celu zapobiegania stratom finansowym i utracie reputacji. 

certyfikat inspektora

audytor wiodący

Stanowimy grupę ekspertów ds. ochrony danych osobowych, której trzonem jest certyfikowany Inspektor Ochrony Danych Osobowych., posiadający certyfikat audytora wewnętrznego oraz audytora wiodącego. Zajmujemy się procesami dotyczącymi ochrony danych osobowych od ponad 10 lat. Mamy na swoim koncie kilkadziesiąt wdrożeń RODO, popartych referencjami, w organizacjach z wielu sektorów rynku.  Poprzez szkolenia, obalamy „RODO mity”, budujemy świadomość Pracownika na temat ochrony danych osobowych. Nasz zespół to profesjonaliści posiadający obszerną wiedzę w obszarze prawnym, informatycznym oraz fizycznym.

Naszym celem jest zapewnienie Klientom wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych poprzez budowanie świadomościczym są dane osobowe oraz jak je zabezpieczać. Minimalizujemy ryzyko braku zgodności działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi czy przyjętymi przez organizację standardami postępowania, w celu zapobiegania stratom finansowym i utracie reputacji. 

Pomagamy Firmom chronić dane osobowe, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania pomagające zapewnić zgodność z  Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Wiedzą dzielimy się w sposób zrozumiały, mając na uwadze, że nie każdy jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Chętnie podpowiadamy, jak chronić dane własne i firmowe, co jest szczególnie istotne w kontekście zagrożeń związanych z wyciekiem wrażliwych informacji poza organizację.

Swoją propozycję współpracy kierujemy  do każdej firmy i instytucji , która chce wdrożyć skuteczne procedury ochrony danych osobowych swoich pracowników i klientów oraz chce poznać zasady ochrony danych osobowych w tym uzyskać formalną zgodność z RODO (GDPR) a co za tym idzie zminimalizować ryzyko naruszeń oraz wycieku danych.

Nasza oferta obejmuje:

  1. Dostosowanie organizacji do wymagań RODO-wdrożenie procedur i dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

  2. Audyt wdrożonych procesów ochrony danych osobowych

  3. Wstępne oraz okresowe szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

  4. Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)