Jesteśmy kancelarią doradczą działającą na terenie województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i pomorskiego zajmującą się audytem, wdrożeniem  i szkoleniami RODO/ochrony danych osobowych od ponad 10 lat.  W ramach oferowanych usług proponujemy szkolenia z zakresu RODO -z możliwością zamówienia konkretnych zagadnień, weryfikację lub przygotowanie dokumentacji, procedur oraz zabezpieczeń IT koniecznych do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.  Proponujemy także dalsze wsparcie prawne i informatyczne w zakresie stosowanych procedur i systemów, w tym powołanie inspektora danych osobowych, a także w razie konieczności reprezentacja przed organami właściwymi w zakresie ochrony danych osobowych – UODO.

Inspektor ochrony danych IODTrzonem organizacji jest Anna Jezierska, absolwentka studiów podyplomowych WSAP – inspektor ochrony danych osobowych, specjalista d/s bezpieczeństwa informacji, audytor wewnętrzny oraz audytor wiodący ISO 27001. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu MŚP oraz szkoleniach dla przedsiębiorców z zakresu compliance, optymalizacji kosztów oraz ochrony danych osobowych (RODO) pod kątem zabezpieczeń fizycznych, organizacyjnych, wdrożeń dokumentacji i procedur.

IOD Kolejną osobą zajmującą się Ochroną danych w firmie jest Przemysław Kilian. Inspektor Ochrony Danych Osobowych z ponad 10 letnim doświadczeniem. Swoją wiedzę zdobywał studiując na Uniwersytecie Szczecińskim Prawo oraz Zarządzanie. Jego kwalifikacje potwierdzają liczne certyfikaty oraz dyplomy ukończenia szkoleń z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Posiada doświadczenie jako Coach dla MŚP oraz  specjalizuje się w bezpieczeństwie usług IT .

Mamy w swoim portfelu zewnętrznego outsourcingu IOD wiele jednostek publicznych oraz kilkadziesiąt wdrożeń RODO, popartych referencjami, w organizacjach z wielu sektorów rynku.  Poprzez szkolenia, obalamy „RODO mity”, budujemy świadomość Pracownika na temat ochrony danych osobowych oraz Administratora na temat zabezpieczeń fizycznych i organizacyjnych.

Naszym celem jest zapewnienie Klientom wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych poprzez budowanie świadomościczym są dane osobowe oraz jak je zabezpieczać. Minimalizujemy ryzyko braku zgodności działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi czy przyjętymi przez organizację standardami postępowania, w celu zapobiegania stratom finansowym i utracie reputacji. 

iod studia

audytor wiodący

Pomagamy Firmom chronić dane osobowe, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania pomagające zapewnić zgodność z  Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Wiedzą dzielimy się w sposób zrozumiały, mając na uwadze, że nie każdy jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Chętnie podpowiadamy, jak chronić dane własne i firmowe, co jest szczególnie istotne w kontekście zagrożeń związanych z wyciekiem wrażliwych informacji poza organizację.

Swoją propozycję współpracy kierujemy  do każdej firmy i instytucji , która chce wdrożyć skuteczne procedury ochrony danych osobowych swoich pracowników i klientów oraz chce poznać zasady ochrony danych osobowych w tym uzyskać formalną zgodność z RODO (GDPR) a co za tym idzie zminimalizować ryzyko naruszeń oraz wycieku danych.

Nasza oferta obejmuje:

  1. Dostosowanie organizacji do wymagań RODO-wdrożenie procedur i dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

  2. Audyt wdrożonych procesów ochrony danych osobowych

  3. Szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

  4. Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)