Zapewniamy pomoc w skutecznym wdrożeniu RODO. W ramach naszej oferty opracowujemy w pełni profesjonalną dokumentację, odpowiadającą wymogom Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. W zależności od wielkości podmiotu oraz specyfikacji działalności przygotowujemy lub audytujemy:

 • dostosowanie istniejącej dokumentacji do wymogów ochrony danych osobowych wynikających z RODO,

 • rejestr czynności przetwarzania,

 • politykę ochrony danych osobowych,

 • analizę ryzyka

 • procedury dostępu do budynku, pomieszczeń i stanowisk obsługujących bazy danych,

 •  procedury awaryjne na wypadek wycieku danych osobowych,

 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

 • ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

 • dokumenty pracownicze tj. dodatkowy zakres obowiązków pracownika przetwarzającego dane osobowe (oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w poufności),

 • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • inne dokumenty i formularze związane z przetwarzaniem danych osobowych tj. klauzule informacyjne, klauzule zgód, powołanie na stanowisko Inspektora Danych Osobowych.

 

 

Audytujemy i wdrażamy zgodnie z RODO oraz normą ISO 27001